Firma

Nasz cały asortyment kreowany jest w celu zwiększenia wartości Państwa świec. Barwniki bekro, jak też lakiery i zapachy przemawiają do zmysłów, tworzą wyjątkowe, wysokiej jakości stylizacje. Dodatki polepszają jakość i w ten sposób przyczyniają się do dodania wartości produktu.

Założyciele bekro opracowali w 1966 roku pierwsze barwniki specjalnie dla świec. Nasze produkty były tak innowacyjne i dobre jakościowo, że już od początku staliśmy się światowym liderem w tej dziedzinie. Między innymi w Nowym Jorku otrzymaliśmy nagrodę TOP 20 za innowacyjność.

Bazując na naszym doświadczeniu i wiedzy, zdobywanym przez naszych chemików poprzez niezliczone testy z barwnikami, zapachami i dodatkami, poznaliśmy właściwości, zależności i wzajemne oddziaływanie tych surowców w celu ich udoskonalenia na użytek naszych klientów.

Właściwa obsługa naszych klientów jest dla nas ważna. Pracownicy w Europie, Azji, Ameryce Północnej i Południowej zajmują się zapytaniami naszych klientów oraz dystrybucją produktów.

Znaczna część naszych zasobów przeznaczana jest na badanie i rozwój w celu ciągłej poprawy jakości oraz jako przygotowanie na przyszłe wymogi rynkowe.

Notka biograficzna

Rok założenia: 1966

Właściciel: D. Illger

Biura: Niemcy – USA – Chiny

Usługi: barwniki / lakiery, zapachy, dodatki, stabilizatory, serwis

Misja: „Zwiększenie wartości Państwa świec”

Pogląd: Partner naszych klientów

Metoda pracy

Aby móc zaoferować naszym klientom najlepsze barwniki, lakiery, zapachy i dodatki każdą współpracę handlową rozpoczynamy osobistą rozmową. Przy tym analizowane są wszystkie techniczne detale i specjalne wymogi. Następnie oferujemy odpowiednie produkty z naszego asortymentu i wysyłamy próbki w celach testowych. Na zapytanie opracowujemy dla Państwa indywidualne barwniki, lakiery i zapachy, które są wcześniej testowane przez naszych techników. W ten sposób zapewniamy dopasowanie wszystkiego do Państwa surowców i warunków produkcyjnych.

Zapewnienie jakości

Stowarzyszenia zrzeszające producentów świec, jak również przedsiębiorstwa handlowe ustanawiają wymogi bezpieczeństwa dla świec niekiedy takie jak dla kosmetyków, produktów spożywczych, czy zabawek dla dzieci. To wymaga z kolei od poddostawców dokonywania dokładnej i rzetelnej analizy surowców i produktów końcowych. Dlatego też specjalnie szkoleni chemicy i inżynierowie oceniają wszystkie zagadnienia odnośnie bezpieczeństwa naszych produktów.

W celu dostarczania naszych produktów o niezmiennie wysokiej jakości został u nas wdrożony surowy system jakościowy wg EN ISO 9001.

Nowe partie produkcyjne barwników podlegają przykładowo standardowym testom spalania, przeprowadzanym wg normy RAL dla świec oraz pomiarom koloru. Zapachy, lakiery i dodatki poddawane są odpowiednim testom jakościowym.

Obszary szczególnie krytyczne dla jakości barwników, lakierów, zapachów i dodatków poddawane są jasno zdefiniowanym testom i tak dokumentowane, aby każda partia produkcyjna mogła zostać odtworzona. 

Stała jakość surowców

Aby produkcja przebiegała płynnie ważne jest otrzymanie surowców o nienagannej jakości od dostawcy.

System zarządzania jakością ISO 9001 pomaga nam stale ulepszać nasze procesy oraz strukturę i w rezultacie do-starczać nienaganne produkty.

ściągnij certyfikat ISO 9001:2015

Pewność dostan

Prawne wymogi oraz ograniczona dostępność surowców prowadzą do zakłóceń na rynku towarowym.

Nasza długoplanowa, przewidujaca strategia zakupowa oraz solidna baza finansowa stanowią decydujące elementy naszej niezawodnej gotowości dostaw.

Bezpieczeństwo i zgodność z wymogame prawnymi

REACH, RAL oraz wiele innych narodowych i międzynarodowych ustaw mają coraz większe przełożenie na bezpie-czeństwo, znakowanie świec oraz transport chemikaliów.

Specjalistycznie szkoleni pracownicy przy pomocy baz danych i oprogramowań sprawdzają zgodność naszych surowców. Większość analiz przeprowadzana jest w naszym własnym laboratorium.

ściągnij certyfikat RAL

powered by webEdition CMS