Doradztwo

Producenci świec mogą wybierać pomiędzy stałymi i płynnymi barwnikami, pigmentami i barwnikami tluszczowymi, lakierami, zapachami, absorbentami UV i dodatkami w celu optymalizacji jakości świec. Różnorodność surowców oraz ich wzajemne oddziaływanie, jak również nowe opracowania stawiają producentów świec przed wyzwaniem ciągłego utrzymywania się na aktualnym poziomie. Osoby zajmujące się rozwojem produktu potrzebują najlepszych surowców dla opracowania wzoru oraz dla jakości świec.

Nasi doradcy chętnie udzielą Państwu wsparcia przy wyborze systemu barwników, technologii lakierów, zestawieniu biblioteki zapachowej, jak też zaproponują odpowiednie dodatki w celu poprawy jakości oraz opracują razem z Państwem aktualny, dobrze sprzedający się, najwyższej jakości asortyment.

Indywidualne opracowanie

Aby odnieść sukces każdy producent opracowuje swoje indywidualne kreacje. Laboratorium w bekro wspiera naszych klientów przy zestawieniu barw, lakierów i zapachów poprzez indywidualne opracowania i testy jakościowe. W ten sposób już na etapie rozwoju receptury barwników i zapachów mogą być one odpowiednio dopasowane i zoptymalizowane. W razie konieczności zalecane są również dodatki w celu poprawy i zapewnienia jakości świec.

Nasi klienci otrzymają próbki do przeprowadzenia własnych tesów w swoich warunkach produkcyjnych.

Dzięki naszemu wsparciu Państwa pracownicy mają więcej czasu na inne zadania.

Szkolenia i seminaria

W celu kształcenia nowych pracowników oraz bieżącego informowania doświadczonych pracowników oferujemy naszym klientom indywidualne i ułożone do ich potrzeb szkolenia. Są one przeprowadzane u klienta lub u nas.

Częste tematy:

  • Właściwości, zastosowanie i obróbka barwników tłuszczowych i pigmentów
  • Postrzeganie barw – metameria – pomiary barw – zarządzanie barwami
  • Seminaria poświęcone zapachom, trendy zapachowe, opisy zapachów
  • Metody testowe w celu zapewnienia jakości – testy światłotrwałości, testy spalania
  • Wzajemne oddziaływanie barwników i zapachów – technicznie, kreatywnie
  • Obróbka lakierów w procesie produkcyjnym
  • Środki chroniące przed działaniem światła – absorbenty UV i antyutleniacze
  • Poprawa spalania świec dzięki dodatkom

Zarządzanie barwnikami i zapachami dla >br/>producentów i handlu

Firmy handlowe nabywają ich asortyment świec przeważnie u wielu producentów, którzy z kolei często produkują na różnych kontynentach. Stojące na półce sklepowej wszystkie świece powinny wyglądać i pachnieć jednakowo. Aby to zagwarantować poprzez współpracę z handlem i producentami przejmujemy kwestię zarządzania barwnikami i zapachami i wspieramy Państwa już na etapie rozwoju produktu naszymi testami, analizami i doradztwem. Cyfrowe pomiary barw, analizy prowadzone na chromatografie gazowym oraz bogate doświadczenie są narzędziami używanymi przez nas do zarządzania barwnikami i zapachami.

Testy produktu

Producenci świec stale opracowują nowe produkty w różnych mieszankach woskowych z nowymi barwnikami, lakierami i zapachami. Złożone receptury barwników i zapachów, jak również regulacje prawne utrudniają prognozowanie jakości tych mieszanek. Ewentualne słabe punkty mogą zostać rozpoznane i zawczasu zniwelowane tylko dzięki odpowiednim testom.  

W celu dostarczenia naszym klientom większej pewności testujemy nowo opracowane barwniki i zapachy w naszym laboratorium i zalecamy również użycie dodatków, polepszających jakość świec.

powered by webEdition CMS