Impressum

Dane zgodnie z § 5 niemieckiej ustawy o telemediach (TMG)

bekro chemie GmbH & Co. KG
Industriestr. 104
66802 Überherrn

Reprezentowana przez

wspólnik zarządzający i osobiście odpowiedzialny bekro chemie GmbH, 66802 Überherrn,
Amtsgericht Saarbrücken, HRB 106900, reprezentowanym prezesów zarządu: Dominika Illgera, Dr. Uwe Heinza

Kontakt

Telefon: +49 6836 9198 0
Telefax: +49 6836 9198 10
E-mail:

Wpis do rejestru

Siedziba spółki KG: Überherrn.
Organ rejestrowy: Amtsgericht (Sąd Rejonowy) Saarbrücken
Numer: HRA 12854

Podatek VAT

Numer identyfikacji podatkowej VAT (USt-Id.Nr.) zgodnie z §27 niem. Ustawy o podatku obrotowym:
DE 811 440 260

Dane dot. obowiązkowego ubezpieczenia zawodowego od odpowiedzialności cywilnej

Nazwa i siedziba ubezpieczyciela:

Allianz Versicherungs-Aktiengesellschaft
10900 Berlin

Zakres obowiązywania ubezpieczenia: w skali międzynarodowej

Odpowiedzialna za treść zgodnie z § 55 ust. 2 RStV (umowy państwowej o transmisji radiowej)

bekro chemie GmbH & Co. KG
Industriestr. 104
66802 Überherrn

Rozwiązywanie sporów

Odmawiamy zgody bądź też nie jesteśmy zobowiązani do uczestniczenia w procedurach pojednawczych przed konsumenckimi organami mediacyjnymi.

Odpowiedzialności za treści 

Jako oferent usług, zgodnie z § 7 ust. 1 niemieckiej ustawy o telemediach (TMG), jesteśmy odpowiedzialni wg przepisów ogólnych za własne treści na niniejszych stronach. Zgodnie z §§ 8-10 niemieckiej ustawy o telemediach (TMG) jako oferent usług nie jesteśmy jednak zobowiązani do kontrolowania przekazywanych bądź zapisywanych obcych danych lub też do sprawdzania okoliczności w związku z czynami sprzecznymi z prawem.

Zobowiązania dot. usunięcia bądź zablokowania korzystania z informacji zgodnie z przepisami ogólnymi pozostają przez to nienaruszone. Tego rodzaju odpowiedzialność wchodzi w rachubę dopiero z momentem przyjęcia do wiadomości konkretnego przypadku naruszeniu prawa. W przypadku pojawienia się naruszenia prawa, o którym mowa, treści te zostaną przez nas niezwłocznie usunięte.

Odpowiedzialność za odnośniki

Nasza oferta zwiera odnośniki do zewnętrznych stron osób trzecich, na których treści nie mamy wpływu. Z tego względu nie możemy też przejąć gwarancji za owe obce treści. Za treść stron, do których nastąpiło odesłanie, odpowiedzialny jest zawsze ich oferent bądź administrator. Treści stron, do których nastąpiło odesłanie, zostały przez nas w momencie tworzenia odesłania sprawdzone odnośnie ewentualnego naruszenia prawa. W momencie tworzenia odesłania nie zawierały one widocznych sprzeczności z prawem.

Jednak stała kontrola dot. treści stron, do których nastąpiło odesłanie, nie jest możliwa bez konkretnych wskazówek w związku z naruszeniem prawa. W wypadku pojawienia się przypadków naruszenia prawa, odsyłacze te zostaną przez nas niezwłocznie usunięte.

Prawa autorskie

Treści i dzieła autorstwa właściciela/administratora  stron, które znajduj się na owych stronach, podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Powielanie, opracowywanie, kolportacja oraz wszelkiego rodzaju korzystanie wychodzące poza zakres praw autorskich wymagają pisemnej zgody danego autora bądź kreatora. Pobieranie i kopiowanie dot.  niniejsze strony dozwolone jest wyłącznie w celach prywatnych, a nie komercyjnych.

O ile treści na stronie nie zostały stworzone przez właściciela/administratora, przestrzegane są prawa autorskie osób trzecich  i są one szczególnie jako takie oznaczone. Jeżeli pomimo tego stwierdzicie Państwo naruszenie praw autorskich, prosimy uprzejmie o odpowiednią wskazówkę. Na wypadek pojawienia się naruszenia prawa, treści te zostaną przez nas niezwłocznie usunięte.

powered by webEdition CMS